fbpx
Ремонт та продаж комп'ютерної техніки в Івано-Франківську Працюємо ПН-ПТ с 9.00 до 19.00
Головна » Послуги » Умови надання послуг

Умови надання послуг

Умови надання послуг (виконання робіт) в мережі сервісних центрів «IT-TECH»:


ВИТЯГ З ДОГОВОРУ:


1. Акт/квитанція або повідомлення в месенджери Viber/Telegram/WhatsApp приймання обладнання (надалі за текстом – Акт) підтверджує факт прийому обладнання в СЦ «IT-TECH» та згоду Замовника на діагностику, ремонт та/або подальше технічне обслуговування обладнання (надалі за текстом – Послуги).


2. Поняття:


Діагностика – це комплексна перевірка, огляд обладнання на предмет виявлення ушкоджень/дефектів/поломок, та визначення попередньої вартості ремонту та/або технічного обслуговування.


Ремонт – це відновлення працездатності обладнання, включаючи послуги з відновлення та заміни запасних частин (комплектуючих) в обладнанні, вузла або окремої складової частини вузла з наступним тестуванням, діагностикою та регулюванням тощо.


Швидка діагностика – виконання діагностики та озвучування результатів клієнту протягом 24-х годин з моменту прийняття.


Технічне обслуговування – це комплекс операцій з підтримки працездатності та справності обладнання, які включають в себе послуги з чищення компонентів обладнання, змащення та налагодження обладнання тощо.


3. Під час приймання обладнання в СЦ «IT-TECH» проводиться виключно його поверхневий зовнішній огляд, результати якого відображаються в Акті. Такий огляд є первинним і не відображає в повній мірі як фактичний зовнішній стан обладнання (приховані дефекти, глибинні недоліки) та актуальний внутрішній стан (стан окремих запасних частин, деталей, вузлів, їх кріплень і т.д.), так і працездатність обладнання в цілому. Опис стану обладнання, складений на підставі поверхневого зовнішнього огляду, не може тлумачитися Сторонами як остаточне заключення щодо фактичного стану обладнання на момент приймання в СЦ «IT-TECH». Будь-які дефекти, недоліки в працездатності та ін. можуть бути виявлені лише під час проведення повної глибинної діагностики.


4. У разі здійснення Виконавцем ремонту/технічного обслуговування обладнання, вартість проведення діагностики включено у вартість Послуг. У разі неможливості проведення Виконавцем ремонту/технічного обслуговування обладнання – вартість діагностики зазначена в акті прийому. При відмові Замовника в подальшому ремонті, Замовник сплачує вартість діагностики, а також вартість витрачених матеріалів та комплектуючих які були використані для діагностики пристрою, але не може перевищувати більше ніж 1200 грн., якщо інша вартість діагностики не була погоджена попередньо з Замовником.


5. При укладанні Акту Сторони погоджують перелік, об’єм, строки та орієнтовну вартсть послуг (надалі за текстом – умови надання Послуг). За результатами проведення повної діагностики обладнання, у разі якщо умови надання Послуг суттєво змінюються, Виконавець інформує Замовника телефоном або месенджером. Виконавець виконує послуги з ремонту/обслуговування БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ Замовником послуг, вартість якої не перевищує 700 грн. для дрібної електроніки (Смартфони, планшети, реєстратори, навігатори, монітори і тощо) та 1200 грн. для габаритної та високопродуктивної комп’ютерної техніки (ноутбуки, комп’ютери, електротранспорт, принтери та тощо).


У разі наявності суттевих змін умов договору, а саме вартості та переліку послуг (більше 700 грн. чи 1200 грн. згідно п.5 цього договору), тільки після погодження по телефону/месенджеру з Замовником, Виконавець приступає до надання Послуг. У випадку відмови Замовника від надання послуг Виконавцем, після погодження всіх умов надання Послуг та початку виконання робіт Виконавцем, Замовник не звільняється від обов’язку щодо оплати наданих послуг, використаних матеріалів після їх завершення виконання.


У випадку непогодження Замовником з суттєвими змінами до умов надання Послуг, а саме ціни та об’єму послуг Виконавець повертає обладнання, а Договір вважається достроково розірваним за ініціативою Замовника. Замовник також має право відмовитися від надання послуг, якщо Виконавець надає послуги так повільно, що їх закінчити в строк стає неможливим, проте якщо значна частина обсягу послуг виконана, Замовник має право розірвати договір лише стосовно частини послуг, що залишилася.


6. Виконавець приймає обладнання після ушкоджень, пов’язаних з діями зовнішнього середовища, наприклад: в результаті пожеж, повеней, інших випадків непереборної сили, а також шкоди, заподіяної комахами та тваринами, залиття рідиною, потрапляння вологи (в тому числі пару), та інших пошкоджень, що сталися виключно з вини або через недбалість Замовника.


ОДНАК


Виконавець не несе відповідальності за будь-які можливі поломки, неточності в роботі або виникнення / проявлення будь-яких дефектів, в тому числі й повний вихід з ладу такого обладнання, як під час його перебування в СЦ «IT-TECH» (проведення діагностики, обслуговуючих та / або ремонтних робіт), так і після його повернення Замовнику.


НА ТАКЕ ОБЛАДНАННЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ГАРАНТІЯ Виконавця.


7. Виконавець не несе відповідальності за збереження інформації, що міститься в пам’яті обладнання, а також його програмного забезпечення.


8. Відповідальність Виконавця:


Виконавець несе перед Замовником професійну відповідальність за якість наданих Послуг (виконаних робіт) в разі встановлення його вини.


У випадку надання Послуг неналежної якості (що має бути встановлено протягом 3-х місячного гарантійного строку) Виконавець зобов’язується за власний рахунок усунути недоліки в наданих Послугах.


У випадку пошкодження обладнання під час його перебування в СЦ «IT-TECH», що сталося з вини або через недбалість Виконавця, останній зобов’язується компенсувати Замовнику вартість такого обладнання (надалі за текстом – Компенсація), з урахуванням його стану (як зовнішнього так і технічного) на момент приймання в СЦ «IT-TECH». З суми Компенсації Виконавець, діючи в межах чинного законодавства України, виступаючи податковим агентом Замовника, зобов’язаний утримати та перерахувати в бюджет України податок на дохід фізичних осіб та військовий збір, в розмірі, визначених законодавством. Вартість компенсації в будь – якому випадку не може перевищувати 5 000 (п’яти тисяч) грн. У випадку пошкодження, втрати обладнання при транспортуванні перевізником (при пересилці в інші міста) СЦ «IT-TECH» НЕ несе матеріальну відповідальність.


Виконавець несе відповідальність за збереження обладнання виключно протягом його перебування в СЦ «IT-TECH». Будь-які та всі ризики випадкового пошкодження та /або втрати обладнання переходять від Виконавця до Замовника з моменту фактичної передачі такого обладнання Замовнику за Накладною на повернення обладнання або, у випадку доставки обладнання будь-яким перевізником (в тому числі кур’єром), – транспортної накладної, або іншого документа такої третьої сторони.


9. Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику в наданні Послуг, зокрема, у випадках недоцільності проведення ремонту, відсутності виробничих можливостей та за інших умов, передбачених Договором.


10. Факт надання Послуг підтверджується Актом приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) або аналогічним повідомленням у месенджери. На підставі підписаного Акту приймання-передачі обладнання/суми зазначеного в повідомленні месенджера і обумовленої, здійснюється оплата послуг Виконавця та після отримання якої, Виконавець повертає обладнання Замовникові. У випадку відмови Замовника від оплати Виконавцю наданих послуг, Виконавець має право притримати обладнання до повної оплати наданих послуг. У разі наявності спору, щодо якості наданих послуг Виконавцем, обладнання повертається Виконавцю на додаткову діагностику.


11. Пільговий (безкоштовний) період зберігання обладнання складає 14 (чотирнядцять) днів. Згідно з п. 31 “Правил побутового обслуговування населення” затверджених Постановою КМУ від 16.05.1994 р. № 313, в редакції Постанови КМУ від 04.06.1999 р. № 974 у разі не отримання Замовником обладнання без поважних причин у вищезазначені строки, Замовник повинен компенсувати вартість зберігання обладнання Виконавцю . За зберігання обладнання понад 14 (чотирнадцять) календарних днів від дати завершення надання Послуг СЦ «IT-TECH» стягує плату за таке зберігання в розмірі 5 (п’ять) грн. за кожен календарний день зберігання обладнання. Через 30 (тридцять) календарних днiв від дати завершення надання Послуг та нагадування або направлення повідомленням в месенджери – повідомлення на телефонний номер вказаний Замовником в Акті, Виконавець має право на реалізацію обладнання.


Кошти, отримані від реалізації такого обладнання, розподіляються Виконавцем відповідно до вищезазначеної Постанови КМУ від 16.05.1994 р. № 313, в редакції Постанови КМУ від 04.06.1999 р. № 974 , зокрема, – Виконавець покриває витрати на ремонт / технічне обслуговування, зберігання та реалізацію такого обладнання.


12. СЦ гарантує, що використовуватиме персональні дані Замовника, що містяться в даному Акті, або отримані ним в ході надання Послуг чи в будь-який інший спосіб, лише для належного надання Послуг.


Даний Акт є підставою для видачі обладнання з СЦ «IT-TECH». У випадку втрати даного Акту Виконавець видає обладнання лише за умови подання письмової заяви Замовником та обов’язкового пред’явлення паспорту.


Замовник, як суб’єкт персональних даних, підписуючи даний Акт, надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Акті. Терміни, які містяться в цьому пункті застосовуються в значенні, що викладено в ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. зі змінами та доповненнями.


Замовник, підтверджує вірність та достовірність інформації (в тому числі персональних даних Замовника, інформації щодо комплектності обладнання, опису його стану та ін.), зазначених в даному Акті.


З викладеними вище Умовами ознайомлений, вони мені зрозумілі, з ними погоджуюсь, що підтверджую своїм погодженням на ремонт, виконаним добровільно, без будь-якого примусу та впливу.


ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

1

Діагностика

2

Затвердження вартості

3

Усунення проблем

4

Тестування

5

Повернення замовлення

6

Оплата

Переваги

IT-TECH є прямим партнером і авторизованим сервісним центром.

 

 • Ми використовуємо тільки оригінальні запчастини чи аналоги, допущені виробником;
 • Сервісні інженери мають високу кваліфікацію та багаторічний досвід по ремонту ноутбуків;
 • Ремонт проводиться на власних виробничих потужностях в спеціальних умовах;
 • Робочі місця інженерного персоналу оснащені професійним обладнанням;
 • При проведенні ремонту або неможливості його виконання діагностика проводиться безкоштовно для клієнта. Оплата діагностики проводиться тільки у випадках термінового ремонту, або замовлення клієнтом тільки проведення діагностики як окремої послуги з видачею розгорнутого технічного висновку;
 • Результати проведеного ремонту вибірково перевіряються групою вихідного контролю;
 • Замовник може контролювати статус ремонту на сайті компанії або через call-центр;
 • Кожен клієнт оповіщається про можливість отримання техніки в момент готовності обладнання до видачі;
 • Доставка відремонтованої техніки;
 • Терміни ремонту від 1 дня до 90 днів залежно від складності робіт і наявності на складі необхідних запчастин;
 • Гарантія на виконані роботи до року.
 • Ми не заманюємо знижками і не обіцяємо бонусів, наше завдання – професійно вирішити вашу проблему з технікою за розумну вартість.